Elementy charakterystyki silnika spalinowego

Pobierz

Może być to dowolny model silnika po roku 1990 i w jakichW artykule przedstawiono najnowsze tendencje w rozwoju silników spalinowych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.. Zjawisko detonacji w silniku ZI, metody wyznaczania liczby oktanowej benzyny, paliwa wzorcowe.Elastyczność silnika spalinowego mówi o jego zdolności przystosowania się do zmiennych obciążeń i prędkości obrotowych.Dla silników trakcyjnych jest to bardzo istotny wskaźnik ich możliwości eksploatacyjnych.Liczbowym wyrazem elastyczności silnika jest współczynnik elastyczności.Można określić go między innymi na podstawie charakterystyki zewnętrznej silnika: E = eM eN = (Momax/MN) (nN/nMomax) gdzie: eM - rozpiętość (elastyczność) momentu obrotowego; eN .- wysoka sprawność i dobre wykorzystanie mocy silnika spalinowego, a przez to mniejsze zużycie paliwa, - mniejsza moc rozwijana przez silnik przy rozruchu w stosunku do przekładni hydraulicznych,Główną zasadą silnika spalinowego jest to, żepaliwo (stałe, płynne lub gazowe) wypala się w specjalnie przydzielonej objętości roboczej wewnątrz samego urządzenia, przekształcając energię cieplną w energię mechaniczną.. Elektromagnes załączający wraz z cięgłem widełek.. W układzie Common Rail za jeden z głównych elementów uznaje się zasobnik paliwa (tzw. wspólną szynę).. Jest to widlasty,Na rysunku 4 przedstawiano charakterystykę uniwersalną silnika spalinowego, o mocy 81 kW, który zastosowano , między innymi , w dołowych lokomotywach spalinowych konstrukcji ITG KOMAG..

Dysponuje ktoś może dyskretna charakterystyką silnika spalinowego.

Rodzaje charakterystyk: prędkościowe ( w f-cji prędkości obrotowej), obciążeniowe ( w f-cji mocy lub momentu obrotowego)Do głównych zalet tłokowego silnika spalinowego zalicza się: • względnie dużą sprawność ogólną w porównaniu z silnikami parowymi, • łatwość uruchamiania silnika i krótki czas osiągania stanu gotowości do pracy, • krótki czas uzupełniania energii (paliwa), • zasilanie paliwami o dużej zawartości energii w jednostce masy.współpracy silnika spalinowego z układem nap ędu maszyny lub pojazdu.. Opisano kierunki zmian ich konstrukcji w celu spełnienia drastycznych norm emisji spalin.. Różne normy różnie specyfikują warunki pomiaru mocy użytecznej.. Znajdujące się w nim paliwo pod ciśnieniem jest "magazynowane" i gotowe do wtrysku.. Rozrusznik - urządzenie do uruchamiania silnika spalinowego.Główne składniki paliw silnikowych i ich charakterystyka.. Jej wielkości mogą się znacznie różnić w zależności od normy użytej.silnika i aproksymacji otrzymanych wartości odpowiednią funkcją [6,7].. Cewki stojana, 5.. Silnik jest maszyną energetyczną służącą do zamiany jakiegokolwiek innego rodzaju energii na pracę mechaniczną.. Mechanizm sprzęgający (bendiks), 3..

Układy zapłonowe silnika spalinowego 250 11.4.

Jednak nie są one wystarczające, aby określić przydatność danego silnika do konkretnych zastosowań.Silnik spalinowy tłokowySilnik gwiazdowySilnik spalinowy tłokowy - silnik .. Do najważniejszych parametrów silnika spalinowego należą: Moc użyteczna (efektywna) - moc mierzona na wale napędowym.. Współczynnik nadmiaru powietrza λ, granice zapalno ści mieszanki, warto ść opałowa paliwa i mieszanki paliwowo - powietrznej.. Parametry silnika spalinowego Charakterystyką silnika spalinowego jest graficzne przedstawienie współzależności pomiędzy różnymi parametrami pracy silnika.. Różne normy różnie specyfikują warunki pomiaru mocy użytecznej.. Czujniki przemieszczeń 203 .. Średnie ci śnienia obiegu 2.. Charakterystyki silników spalinowych stosowanych w napędach hybrydowych 286 13.5.. Sprawno ści 6.. Literatura podstawowa [1] Rychter T., Teodorczyk A.: Teoria silników tłokowych WKŁ 2006 [2] Luft S., Podstawy budowy silników, WKŁ 2006 [3] Merkisz J., Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Pozna ńskiej 1998 Literatura uzupełniaj ąca• Materiał eksploatacyjneWymagani.. Aby przystąpić do rozważań na temat charakterystyk silnika i ich wykonywania, należy więc najpierw zapoznać się z najważniejszymi parametrami pracy silnika.1.. CharakterystykaTEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielko ściami liczbowymi charakteryzuj ącymi prac ę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza si ę: 1..

Zawieszenia i elementy sprężyste w budowie samochodów.

W naszej pracy zajmiemy się jednym z silników cieplnych.W odcinku tym omawiam zupełne podstawy związane z charakterystykami silników, a więc to jakie są ich rodzaje, co się na nich znajduje, które są najważniejsze.Do najważniejszych parametrów silnika spalinowego należą : Moc użyteczna (efektywna) - moc mierzona na wale napędowym.. Czujniki położenia wału korbowego 252 .. Zu życie paliwa Ad.1 ŚREDNIE CI ŚNIENIE OBIEGURozrusznik silnika spalinowego Rozrusznik silnika samochodowego Elementy typowego rozrusznika: 1.. Wielkość mocy można uzyskać z hamowni.WSTĘP 1.. Mieszanina robocza wchodzi do cylindrów takichsilnik ulega kompresji.Blok silnika lub inaczej kadłub silnika spalinowego wykonany jest zazwyczaj z żeliwa lub ze stopu aluminium i krzemu (silumin).. Porównano emisyjność napędów wykorzystujących silniki spalinowe i przedstawiono kierunki dalszego ich rozwoju.Rodzaje charakterystyk tłokowych silników spalinowych.. Podstawowe wiadomości o silniku spalinowym.. y wstępne znajomoś: podstawowycć właściwośch i a materiałów eksploatacyjnyc stosowanych wh użytkowani iu obsługiwaniu silnikó spalinowychw .. Dobór mocy silnika w zależności od przeznaczenia pojazdu ..

Ich charakterystyki na tle "idealnej" charakterystyki zawieszenia.

Wydział Mechaniczny MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Silniki Spalinowe VII VIII IX X w c lp s w c l p s w c lp s w c l p s SS-1 Teoria silników spalinowych tłokowych 60 3E 1 SS-2 Paliwa i smary 15 1 SS-3 Konstrukcja silników tłokowych 60 21E 1 SS-4 Laboratorium silników tłokowych 75 23 SS-5 Silniki przepływowe 60 21E 1Klasyczny układ rozrządu: 1 - wałek rozrz ądu z krzywkami steruj cymi, 2 - szklanka popychacza, 3 - laska popychacza, 4 - dźwigienka zaworowa, 5 - śruba regulacyjna luzu zaworowego, 6 - zawór, 7 - sprężyna, 8 - miseczka sprężynySilniki spalinowe eksploatowane w maszynach transportowych charakteryzuje zmienność zarówno obciążenia, jak i prędkości obrotowej.. Część obudowy, 2.. Szczotkotrzymacz, 6.. Charakterystyka silnika - to graficzne przedstawienie jednego lub kilku wskaźników pracy silnika w funkcji innego wskaźnika bądź parametru wpływającego na pracę silnika.. Stanowi on (razem z głowicą lub głowicami) obudowę dla układu korbowego i rozrządu silnika, umożliwia mocowanie osprzętu silnika (np. cylindry) lub może w sobie zawierać cylindry (są oneElementy układu pomiarowego 193 8.4.1.. Prędkość i wartość maksymalnego momentu obrotowego silnika - wartość .Lp.. Jej wielkości mogą się znacznie różnić w zależności od normy użytej.. Kierowca reguluje dawką .Na podstawie charakterystyki prędkościowej można określić wiele parametrów i cech silnika.. Jest to uzależ- nione od profilu trasy jezdnej, wymagań dotyczących ruchu, jak i subiektywnych zachowań kierowców prowadzących środek transportowy.. Charakterystyka uniwersalna silnika spalinowego stosowanego w spalinowym napędzie górniczym [4] 4.2.Moment obrotowy i moc to parametry charakteryzujące silnik spalinowy.. Rozdzielenie wytwarzania ciśnienia i wtrysku paliwa umożliwia względnie duża objętość tego elementu.. • Termodynamik technicznaWymagani.technicznego elementów lub zespołów silnika spalinowego.. Czujniki układu wtryskowo-zapłonowego 252 11.4.1.. Strategie .Witam Mam pytanie.. Budowa układu Common Rail.. Silnik ten jest stosowany między innymi do napędu lokomotyw spalinowych serii SU/P 45, agregatów prądotwórczych oraz jako silniki pomocnicze jednostek pływających..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt