Z akapitów 5 i 6 wypisz trzy wyrazy o charakterze oceniającym

Pobierz

Lekcja języka polskiego w klasie III gimnazjum.. Przekształć zdanie, w którym on występuje, w taki sposób, aby pozbawić wypowiedź potocznego charakteru.. Uczniowie czytają tekst i uzupełniają go określeniami, które nadadzą mu bardziej plastyczny i obrazowy charakter (zadanie 1) Prezentacja (I) 5.. Charakter egzaminu: przedmiot obowiązkowy.. Siedzieć z założonymi rękami - siedzieć bezczynnie.a nie 100mm - wyjątkiem są 10%, 3.5° i 9‰).. 6.Wytłumacz w świetle informacji z akapitu 4, na czym polega nowoczesne podejście autora ''Lalki'' do sposobu ukazywania psychiki ludzkiej.. 2012-06-14 15:17:44; Napisz 5 ożywień 2011-11-08 21:14:04; w 10 zdaniach opisz jesień.. Pamiętaj o sformułowaniach łączących poszczególne zdania w akapicie.. (0-2) Wymień trzy najważniejsze według ciebie przyczyny, dla których filmy Chaplina można okre- .. Autor zwraca uwagę na wieloznaczność wyrazu ogarnąć.. Z dowolnego zbioru wierszy dla dzieci wybierz te utwory, w których występują onomatopeje, i wypisz jak najwięcej przykładów tego środka stylistycznego.. Akapit może być jedną linię - wierszem tekstu.Rzucać komuś kłody pod nogi - utrudniać coś komuś.. Próbna matura 2015 z języka polskiego w VIII LO w Poznaniu Anna Jarmuż.. Z kolei przejdę do 8.. Zespół czynności, których częste powtarzanie tworzy jakiś zwyczaj, to .. użyj epitetów i porównań 2009-09-07 17:18:49; Podaj przykłady dowolnych porównań dwóch epitetów i wyrazów dźwiękonaśladowczych 2012-03-08 20:35:18Rozdajemy karty pracy..

... Wypisz z tekstu dwa wyrazy o charakterze oceniającym.

Przypomnienie zasad ortograficznych znajduje się w podręczniku na stronie 44. .. Wymień dwie cechy muzyki Chopina, które świadczą o jej patriotycznym charakterze.. Zaznacz poniżej właściwą odpowiedź (TAK lub NIE) oraz wypisz z akapitu 6. zdanie zawierające informację, na podstawie której można odpowiedzieć na to pytanie.Pop-artem nazwano jeden z głosów protestującej kontrkultury, który miał charakter demonstracyjnego sprzeciwu.. Potwierdzeniem 2.Kolejnym przykładem 3.. Wobec czego?. Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą 3 Zadanie 1.2.. Ćwiczenie 1.1.. Spis treści: Typy wyrazów nacechowanych stylistycznieScjentyzmy (wyrazy naukowe)Potocyzmy (wyrazy potoczne)Kancelaryzmy (wyrazy urzędowe .Wypisz z akapitu 7. cztery wyrazy należące jednocześnie do terminologii muzycznej i literackiej.. Elementy retoryki.. Zobacz galerię (11 zdjęć) Dodaj komentarz: Udostępnij:LISTA WYRAZÓW Z "CH" ch" na początku wyrazu chaber chabeta chadecja chałka chałtura chałupa chałwa cham chan chandra chaos charakter1 ZASADY POPRAWNEJ EDYCJI TEKSTU 1..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

5 Efektownie - zwracajqcy uwagç oryginalnoéciq, piçknern.4.. 2 Okielznaé - opanowaé.. - 10. uzupełnij o dodatkowe elementy portret psychologiczny poety.. ma charakter opiniotwórczy.. Onomatopeje stosowane są dość często, nie tylko w poezji, o czym zaraz się przekonasz.substancji.. (1 pkt) Wymień dwie cechy muzyki Chopina, które świadczą o jej patriotycznym charakterze.. (0-2) Na podstawie akapitów 2, 3. i 4. uzupełnij tabelę: wpisz wyrazy do .Cele tego zabiegu to wytworzenie nastroju, wyrażenie ekspresji, przyciągnięcie uwagi odbiorcy oraz zabawa językiem.. (0-1)Wypisz z 1. akapitu frazeologizm.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.15 grudnia 2014, 14:59.. 3 Mit - tu: nieprawdziwa opowieéé.. Zadanie 2.3.. Zadanie 10.. Wyjaśnij ich rolę, uwzględniając tytuł eseju.Wypisz z akapitu 7. cztery wyrazy należące jednocześnie do terminologii muzycznej i literackiej.. 5.C 6.B 7.D 8. przemysł, polityka 9.C 10.A 11.B 12.D 13. np. niewybaczalny (błąd), mocne (oczy) 14.C 15.B 16.. Zadanie 2.2.. Niektóre z nich są wyraźnie odmienne ze względu na swoje nacechowanie stylistyczne, np.: potoczne, poetyckie czy też urzędowe.. Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy.3.. Mieć węża w kieszeni - być skąpym..

4 Z akapitu 3. wypisz dwa językowe wyznaczniki spójności tekstu.

Zadanie 11.. A) prawda.. Partykuła to w 4. akapicie sygnalizuje, że następujący po niej wyraz wprowadza najważniejszą informację w zdaniu.. Wskazujemy podstawowe typy wyrazów nacechowanych stylistycznie.. różne techniki poetyckiego wyrazu - wampiryzm, oniryzm .. B) fałsz.a, o, u, w, z nie określa się nie naleŜy Ponadto nie powinno się przenosić do drugiego wiersza: - dwu liter słów składających się z czterech liter, jak wo-da, Ŝa-ba itp., - dwu liter wyrazów, których końcowa sylaba składa się z dwu cienkich liter, jak karuze-li, widzie-li, robi-li itp.Strona 6 z 17 MPO_7P Zadanie 11.. [Enter] kończy poprzedni akapit i zaczyna bieżący.. Wypisz z dwóch pierwszych akapitów wyrazy ujęte w cudzysłów i podaj powód zastosowania tego znaku interpunkcyjnego.. 7.i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi; 4) dokonuje selekcji informacji; 5) zna zasady budowania akapitów; 6) rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.. Ruth Morse interesowała Martina.. (0-2) Odwołując się do budowy słowotwórczej wyrazu "dospołeczny" i treści akapitu 3. i 4., wyjaśnij znaczenie stwierdzenia "trybuny są dospołeczne".Na podstawie tekstu wymień przyczynę zdziwienia Sienkiewiczem wskazaną przez Ryszarda Koziołka.. Wprowadzenie akapitu - nawianie do tezy lub do poprzedniegoWykorzystaj informacje z akapitu 9..

Ćwiczenie 1.2.Nie wszystkie wyrazy w naszym języku są takie same.

Wskaż powtórzenia i metafory z akapitu 11.. 5. Podaj co najmniej 4 synonimy wyrazu postęp.. b) Oddziel w każdym .Polega na dobieraniu słów w taki sposób, aby naśladowały one dźwięki jakiegoś zjawiska albo oddawały ich brzmienie, np. szczekanie psa czy stukot kół pociągu.. 2. Podaj dwa przykłady sprzeciwu młodzieży wobec rusyfikacji.. Pleść androny - mówić bez sensu.. Cele: Uczeń: określa cel tekstu, zastępuje wyraz synonimem, dowodzi cech charakteru, przytaczając cytat, rozpoznaje wartości, którymi bohater kierował się w życiu, Określ, jakie środki wyrazu poetyckiego tworzą obraz "intelektualnego Krasickiego" (akapit 11.).. Badanie (II) i przekształcanie (II) 5.Uzupełnij zdania 13.1-13.3.. Każdą zasadę poprzyj przykładem.. Po napisaniu akapitu - naciskamy klawisz ENTER.. Mieć ptasi móżdżek - być głupim.. Zdjęcia wykonanych ćwiczeń proszę wysłać w wiadomości prywatnej w programie MS Times lub na adres e-mail ().Oblicza władzy - utrwalenie wiadomości z rozdziału II "Władza i prawo".. Zredaguj fragment rozwinięcia Twojej pracy - przygotuj jeden spójny akapit.. Był to głos protestu przeciw partykularyzmowi i elitarności sztuki.. Kilku uczniów odczytuje uzupełnione teksty.. Uczeń: 1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;Napisz 5 przenośni.. Nabierać wody w usta - nie mówić mimo, że się wie.. (3 pkt) Na podstawie tekstu sformułuj trzy argumenty potwierdzające geniusz Chopina.Określ funkcję pytań z akapitu 1.. (2 pkt ) Czy dwie, trzy osoby mogą samodzielnie stworzyć pełnoprawny nowy język?. W .Uzupełnij definicję odpowiednim słowem z akapitu 1.. Pozostali oceniają, który tekst najbardziej im się podobał.. jeśli każdy kolejny akapit wynika z poprzedniego, a np. przestawienie akapitów zaburzyłoby tok .Wymień nazwiska trzech nauczycieli z klerkowskiego gimnazjum.. Zadania na egzaminie: zadania zamknięte (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie), otwarte (z luką, krótkiej odpowiedzi) oraz zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).. Wiele z nich uznawanych jest za bardzo szkodliwe dla organi- zmu czlowieka ["J I Zjawisko atmosferyczne — zjawisko zachodAce w powietrzu kulç ziemskq.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast -jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, taka by otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Emituje — wypuszcza do atmosfery..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt