Jak dobrze interpretować wiersz

Pobierz

Interpretacja to bardzo wymagająca forma wypowiedzi.. Wystrzegaj się paniki po pierwszym przeczytaniu tekstu.. Potem staram się odpowiadać na pytania typu kto mówi do kogo o czym w jaki sposób Potem wers po wersie, lub jeśli jest potrzeba strofa po strofie analizuje wszystkie środki stylistyczne.Kluczowy też jest temat wiersza - warto dobrze się wczytać w tekst w poszukiwaniu jego sensu.. Można tę czynność również porównać do dialogu z poetą, jego tekstem i tematem, wtedy Ty, czyli czytelnik stajesz się tak ważny, jak tekst, a może nawet ważniejszy, bo on służy właśnie Tobie.. Najważniejszą rolę odgrywa jednak sam interpretator.. Pamiętaj, aby przeanalizować i interpretować wiersz w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla rozważenia problemu poruszonego w utworze i uzasadnienia przyjętej tezy.. Obdarzeni jesteśmy bowiem inną wrażliwością oraz doświadczeniem życiowym.Przystępujesz do analizy i interpretacji wiersza.. SŁOWO WSTĘPNE.. - pisać jasno, zwięźle, używając języka analizy .Analiza wiersza wymaga zarówno teoretycznej wiedzy, ale także empatii, wyobraźni i wrażliwości poetyckiej, która pozwoli uchwycić sens utworu.. Nie byle jakich rad!. Czy wywołał jakieś uczucia, czy skojarzył się z jakimś obrazem bądź kolorem.. Czytam parę razy, staram się zrozumieć język, jeśli występują archaizmy.. Czasami, szczególnie, gdy jego treść związana jest z konkretnym kontekstem, np. historycznym, warto przeczytać tekst kilka razy.Oct 7, 2021- Interpretacja, to próba odkrycia znaczenia i przesłania danego wiersza..

Tak, dobrze przeczytałeś/przeczytałaś — trzy razy.

Pierwsze wrażenie to najczęściej najlepszy trop interpretacyjny, który należy umieścić na samym początku interpretacji.. Zobaczmy, czy są jakieś frazy, które widzimy po raz pierwszy i są kompletnie dla nas obce.. Co trzeba zauważyć?. Każdy z nas może dostrzec w tych samych słowach zupełnie co innego.. Szukamy elementu utworu, który w nim przeważa, zwraca największą uwagę.. jak ktoś dostanie piątkę dzięk.15.. Nadal nie masz żadnych pomysłów?utwór liryczny 1 Po pierwszym przeczytaniu wiersza dobrze jest zapisać wrażenie, jakie na nas zrobił.. Żeby określić sytuację liryczną, odpowiedź sobie na pytania: kto mówi (podmiot liryczny), do kogo (adresat liryczny), kiedy, dlaczego, w jaki sposób.. Nie wszystkie sensy są widoczne na pierwszy rzut oka.. Jest to tzw. dominanta.. Notuj na kartce swoje pomysły, tropy, przeczucia.. ; tytuł - jest, czy go nie ma, z czego to może wynikać, to zdanie twierdzące, czy pytanie, czy pojawia się w wierszu i jeśli tak to w jakiej formie?Jan 27, 202190% 52 głosy Tekst literacki interpretujemy, postępując według następujących wskazówek: Najpierw musimy kilkakrotnie przeczytać z uwagą tekst.. Często szkolne interpretacje są niespójne, brakuje im logiki wywodu.. Kto to podmiot liryczny..

Tytuł Jaką wagę przykładać do tytułu wiersza?

Interpretowanie wiersza zacznij właśnie od tytułu!Apr 6, 2021Plan tego typu nie zakłada konstruowania - przed przystąpieniem do analizy - konkretnych argumentów.. Na początku, gdy widzimy jakikolwiek wiersz, postarajmy się przeanalizować go nie tylko linijka po linijce lecz słowo po słowie.. Dobrą metodą jest zastosowanie w analizie 3-częściowej struktury - "zdania krytycznego" (critical sentence).. Dlatego też przygotowałam lekcję, która przybliży Ci tą tematykę i krok po kroku pokaże jak napisać dobrą interpretację.. W przypadku, kiedy brak tytułu warto się wówczas zastanowić dlaczego poeta go nie umieścił.Mieciu udziela rad.. Na marginesie napisać jaka jest ich rola, dlaczego zostały użyte.Jak przygotować się do interpretacji utworu literackiego.. Zwróć uwagę na podmiot liryczny, czyli osobę mówiącą w wierszu.Postaraj się skupić — wycisz powiadomienia na telefonie, zamknij w pokoju, odizoluj się.. Pomoże nam w tym analiza języka, zastosowanych środków stylistycznych - metafor, epitetów, porównań - których odczytanie i rozwikłanie stworzy w naszej głowie poetyckie obrazy.Apr 19, 2021Interpretacja wiersza z pewnością wymaga pewnej pracy myślowej.. Można przyjąć rożne strategie pracy z tekstem, np. szukać słów kluczowych - istotnych dla odczytania sensu lub wyjść od analizy sytuacji komunikacyjnej.Każdy wiersze czyta na swój sposób, ja ci powiem jak ja to robię..

Interpretacja wierszy to nie bułka z masłem.

Może nią być cecha stylu, składnik kompozycyjny lub odmienny element treści.Czytanie i interpretowanie poezji to pojedynek intelektualny, do którego wyzywa Cię autor wiersza.. Bądźmy pewni, ze dobrze znamy tłumaczenie każdego ze słów.Warto skorzystać ze słownika; kontekście historycznym - jeśli wiersz mówi o wydarzeniach historycznych, o których nie mamy większego pojęcia, warto zgłębić wiedzę na ich temat; kontekście filozoficznym - jeśli wiersz odsyła do filozofia lub nurtu filozoficznego, pomocna (a czasem niezbędna) jest wiedza na ten temat .Mar 2, 2021Poniżej kilka wskazówek, które mogą się przydać podczas interpretacji wiersza: przeczytaj wiersz kilkakrotnie - poświęć chwilę skupienia, o czym dokładnie opowiada wiersz, o jakiej sytuacji?. Oto stałe elementy: tytuł, Autor wiersza - i kontekst historyczny utworu, Gatunek, Motyw główny, Podmiot liryczny, Budowa utworu, Środki stylistyczne, Kontekst kulturowy..

Przeczytaj wiersz spokojnie, minimum trzy razy.

By prawidłowo wykonać interpretację wiersza, należy poprzedzić pisanie kilkoma przygotowaniami: Po pierwsze musimy uważnie przeczytać utwór, który zamierzamy interpretować.. Kartka jest pusta?. Niezbędna w tym procesie jest z kolei znajomość symboli.. 2Należy bardzo uważnie i najlepiej kilka razy przeczytać wiersz, który został wybrany do analizy; Tytuł wiersza często zawiera wskazówki interpretacyjne dotyczące bohatera lirycznego, sytuacji itp.; Warto stosować cytaty, używać ich jako argumentów; Podczas czytania wiersza można zaznaczać środki stylistyczne.. Skoncentruj się i uspokój.. Obowiązkiem solidnego interpretatora jest odwołanie się do odpowiednich kontekstów, zauważenie związków .. Trzeba także dysponować pewną wiedzą, bo przecież utwór literacki nie powstaje w kulturowej pustce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt