Uzupełnij w zeszycie tekst wyrazami z ramki posłuchaj i sprawdź

Pobierz

10.Zajrzyj do ćwiczeń od polskiego strona 23. .. Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. Posłuchaj i sprawdź.. 2012-11-19 18:21:05Zadanie 2: Historia 5 - strona 25.. 4.Zadanie 4 - posłuchaj piosenki i uzupełnij jej tekst wyrazami z ramki.. 4 Przepisz całe mini dialogi do zeszytu.. …Pomocy na teraz uzupełnij tekst nazwami z ramki.posluchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.daje naj 1 Zobacz odpowiedź .. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, stosując je w odpowiedniej formie.. Ex 3 - Uzupełnij zdania wyrazami z ramki - uzupełnienie luk zapisz w zeszycie.. 41Zadanie 1 - uzupełnij zdania wyrazami z ramki i zaznacz czy dane wyrażenie dotyczy zgody czy też jej braku.. 4 szkoły podstawowej.. Ex 4 - w każdym dialogu wybierz odpowiednie uzupełnienie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie .Książka z polaka słowa z uśmiechem nauka o języku ortografia dla 6 klasy str 106. zad.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Zapisz w zeszycie.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania 45_Brainy_WB_kl.6.mp3 .. Otocz pętlą te obrazki, w których nazwach słyszysz dź.. 3/88 W swoim zeszycie uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki z ćwiczenia 2.. W tym tygodniu sprawdź czy przesłałeś wszystkie dotychczasowe prace plastyczne.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. W zadaniu 2 posłuchaj 2 dialogów.. Klasa VII Język angielski 6.05.2020 (środa) Temat: Robienie notatek w celu umówienia spotkania.Zredaguj dwa krótkie teksty (po 3-4 zdania), do których włączysz jedno wybrane pytanie z ramki poniżej w taki sposób, by w pierwszym miało ono charakter retoryczny, natomiast w drugim - nie..

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki zad.4.

5 Ułóż dialog z wyrażeniami z ramki jak w zadaniu 1.Jun 15, 2020Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych, a następnie zapisz zdania w zeszycie (rozsypanka na Vulcanie);- zrób zdjęcie wykonanego zadania i prześlij na adres: matematyczna:- wykonaj zadania 1 i 2 w ćwiczeniach na str. 80.Religia:- uzupełnij w podręczniku temat 38 "Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas .6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5.. 3 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki, zapisz odpowiedzi w zeszycie.. 8/89, a następnie wykonaj zadanie uzupełniając tekst wyrazami z ramki; odpowiedzi zapisz w zeszycie; - przeczytaj informacje z zielonej ramki (Forms Explorer), które pomogą Ci w jutrzejszym zadaniu; - przygotuj "na brudno" odpowiedzi na pytania w zadaniu 9/89.. 2/88 Przeczytaj ramkę z wyrażeniami.. 2) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.zad.2 (podaj właściwy wyraz opisujący każdy obrazek) zad.5 (przeczytaj informacje.Angielski.Uzupełnij dialog zwrotami z ramki.. 2011-10-02 14:29:51; Uzupelnij zdania czasownikami z ramki w czasie terazniejszym 2011-07-24 17:41:12; Uzupełnisz dialogi, używając wyrażeń z ramki?. Możesz narysować książkę lub zapisać notatkę w .. Otwórz książkę na str. 96 .. 4 Przeczytaj scenki z zad.4 z podręcznika i wybierz właściwą odpowiedź a, b lub c. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

Uzupełnij zadania wyrazami dobranymi z ramki.

W zeszycie zapisuj tylko odpowiedzi.. Ok. X w. p.n.e. powstała tam osada o nazwie Rzym.. Italia to inaczej Półwysep Apeniński, który wcina się głęboko w Morze Śródziemne .. Strona 57:Następnie wykonaj zadania od 2-4.. 7 przyporządkuj wyrazy z ramki bohaterom cyklu powieściowego biuro detektywistyczne lassego i mai prosze o…Uzupełnij zdanie wybranymi wyrazami z ramki tak, aby było prawdziwe.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.. 11.Ćwicz pisanie dź i wyrazów.. Uzupełnij zdania formami must.. Zarejestruj.. Wybierz poprawną odpowiedź i zapisz ją w zeszycie.. Następnie posłuchaj i sprawdź.. W swoim zeszycie zapisz te wyrażenia, które występują w dialogu.. Uzupełnij zdania w czasie Present Continuous (twierdzenia, przeczenia, pytania) zad.6.. 3: Wpisz właściwą formę: twierdzącą, przeczącą lub pytającą "going to" aby uzupełnić dialog.. 381 z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Proste trzeba wstawić 4 zdania.. 2 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (wg schematu 1a,2b,3c - nie przepisuj całych zdań).. dobieranie, zadanie otwarte: uzupełnianie luk, tłumaczenie fragmentów zdań.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Zaloguj.. Jeśli jest to konieczne, dodaj inne wyrazy..

W zadaniu 1 wpisz do tekstu wyrazy z ramki.

Przedmiot.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Nie musisz drukować.. Zeszyt ćwiczeń opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl.. Jeśli masz zaległości , prześlij- przeczytaj wpis na blogu w podręczniku w zad.. Nie przepisuj całych zdań.. Wszystkie luki są ponumerowane.. Uzupełnij dialog wyrażeniami z ramki.POMÓŻCIE!. Książki.. Uzupełnij zdania właściwą formą 1. str. 73, zad 7 W zeszycie uzupełnij drugie zdanie tak, aby miało takie samo.. To już wszystkie na dziś ćwiczenia.Uzupełnij w zeszycie notatkę.. Zad 4: Uzupełnij zdania "will" oraz właściwym czasownikiem z ramki.- zad.. Potem posłuchaj jeszcze raz i sprawdź odpowiedzi.. Z wykształcenia anglista.. Znajdź i zapisz w zeszycie słowo, które nie pasuje zad.2.. Następnie posłuchaj i sprawdź.. 2010-12-01 21:29:05; Popatrz na obrazek i uzupelnij tekst uzywajac wyrazow z ramki?. uzupełnij_zdania_formami .Wykonaj zadania 1, 2, 4 i 6 str. 88 (podręcznik).. Zadanie 5 - przepisz zdania i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą.. 2: Wybierz właściwy czasownik (wszystkie związane z pieniędzmi) i uzupełnij zdania.. Sklep.. 2 Uzupełnij tekst, wykorzystując wyrazy z ramki.. Matematyka: Lubię dobrą kawę i książki Stephena Kinga.9.Uzupełnij wyrazy zaproponowane przez nauczyciela zmiękczeniami.. 4/88 W swoim zeszycie uzupełnij zdania 'one' lub 'ones'..

3 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu.

Zgadnij co lub kto wydaje .Ex 2 - Posłuchaj dwóch dialogów CD 3.7 Steps_Plus_Grade_5_CD_3.07.mp3, następnie w każdym zdaniu wybierz jedno poprawne uzupełnienie zdania - odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Zadanie 2- uzupełnij dialog wyrażeniami z naszej ramki oraz wyrażeniami których używamy mówiąc o propozycji.. Extra steps - ułóż wyrazy i wyrażenia we właściwej kolejności i napisz zdania w zeszycie.Zad.3 Uzupełnij dialogi wyrazami z ramki.. Wszystkie luki są ponumerowane.. Rzymianie podbili ziemie od Brytanii i Hiszpanii na zachodzie po Mezopotamię na wschodzie ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt