Czy konstytucja z 1935 roku jest legalna

Pobierz

Budżet (Art.58 - Art.60) VIII.. Sędzią Trybunału Stanu został w 2015 r. z rekomendacji Kukiz'15.Konstytucja kwietniowa została wprowadzona wbrew prawu.. Ustawa konstytucyjna została w opinii opozycji uchwalona z naruszeniem przepisów konstytucji marcowej .W żadnej!. Zawarty w Konstytucji kwietniowej zapis, dający prezydentowi w wypadku wojny prawo wyznaczenia swojego następcy, odegrał ogromną rolę po wybuchu II wojny światowej.W takim wypadku Konstytucja z 1935 roku nie może wejść w życie ponownie i być stosowana jako JEDYNA obowiązująca i legalna, gdyż wygląda na to, że nie została unieważniona w wyniku oszustwa i podstępnego działania wrogich Polsce obcych sił.. (2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie.Konstytucja, nazwana "kwietniową", została podpisana przez prezydenta Mościckiego i członków rządu 23 kwietnia 1935 r. w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.. Dlatego dopóki nie utworzymy pilnie nowej Konstytucji należy zastosować zasadę:Konstytucja kwietniowa z 1935 roku.. Przez 12 dni z rzędu prezentujemy wybrane artykuły z poszczególnych miesięcy.Sędzia TS twierdzi również, że w Polsce obowiązuje konstytucja z 1935 r. - Państwo polskie po 1944 r. jest państwem nielegalnym - mówił, cytowany pod koniec września przez "Rzeczpospolitą".Temat ten stanowi jedyna legalna, nadal formalnie prawomocna, ostatnia uchwalona i przyjęta Polaków w wolnej Ojczyźnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej..

W obiegu prawnym nie mogą funkcjonować dwa różne akty prawne w randze konstytucji, zatem konstytucja z 1997 r. jest nielegalna!

Prezydent RP podpisał Konstytucję kwietniową.. Wymiar sprawiedliwościOstatnim aktem konstytucyjnym Polski międzywojennej była tzw. konstytucja kwietniowa z 1935 r., wprowadzająca fundamentalne zmiany w ustroju państwa ((Niniejszy artykuł oparto w dużym stopniu na odpowiednim fragmencie podręcznika akademickiego - P. Kierończyk,Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji, Gdańsk 2008, s. 297-224, wykorzystano także w .Sędzia TS twierdzi, że konstytucja z 1935 r. wciąż jest legalna, a do niedawna popierał rzekomego prezydenta RP, tropiącego żydowskie spiski - pisze "Rzeczpospolita".. "Istnieje szereg kwestii, które sprawiają, że obecnie obowiązująca konstytucja nie ma prawa bytu.Jednoczes´nie z faktu, z˙e Konstytucja jest najwyz˙szym prawem Rzeczy-pospolitej Polskiej, wynika, z˙e jej postanowienia maja˛ pierwszen´stwo przed postanowieniami niz˙szych akto´w normatywnych w procesie stosowania prawa.. Ignacy Mościcki podpisał nową Konstytucję 23 kwietnia 1935 r. Prezydent od tej pory był odpowiedzialny jedynie "przed Bogiem i historią".USTAWA KONSTYTUCYJNA Z DNIA 23 KWIETNIA 1935 ROKU I. Rzeczpospolita Polska Art. 1 (1) Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli..

W skrócie przypominam to, o czym już dyskutowaliśmy w innym miejscu (link do finału tej dyskusji):Oczywiście że jest legalna.

Nowa ordynacja wyborcza pozbawiała partie polityczne prawa do wystawiania kandydatów na posłów i senatorów.1.. - Państwo polskie po 1944 r. jest państwem nielegalnym - tak swoją wypowiedź dla jednej z internetowych telewizji rozpoczyna były radny Przemyśla Robert Majka.I) Konstytucja z 1935 r. była ustanowiona w LEGALNY sposób, w takim razie ani w latach 1944-89 (kiedy w kraju nie było władzy legalnej według tej konstytucji), ani nawet po przekazaniu insygniów przez prez.Osłabiony na mocy konstytucji z 1935 r. Sejm wybierany miał być co 5 lat w głosowaniu powszechnym, tajnym, równym i bezpośrednim, ale nie proporcjonalnym.. Jednak wiele przesłanek mówi jednoznacznie o tym, że ustawa zasadnicza z 1997 roku jest nielegalna, a nazywanie jej konstytucją poddaje w wątpliwość dobre imię kraju.. Również i w tej konstytucji nie uchylono konstytucji kwietniowej z 1935 roku.W takim wypadku Konstytucja z 1935 roku nie może wejść w życie ponownie i być stosowana jako JEDYNA obowiązująca i legalna, gdyż wygląda na to, że nie została unieważniona w wyniku oszustwa i podstępnego działania wrogich Polsce obcych sił.. Siły zbrojne (Art.61 - Art.63) IX.. Druga na świecie, pierwsza w Europie.Zwracam się również z wnioskiem o ustalenie na której Konstytucji funkcjonuje Państwo Polskie i która Konstytucja jest legalna i ważna..

Sędzia TS twierdzi, że konstytucja z 1935 r. wciąż jest legalna, a do niedawna popierał rzekomego prezydenta RP, tropiącego żydowskie spiski.

Ta Konstytucja R.P.. Ustawodawstwo (Art.49 - Art.57) VII.. Została legalnie uznana przez Zgromadzenie NarodoweII RP nie jest korporacją, ale legalnym państwem opartym na konstytucji kwietniowej z 1935 r. która choć uchwalona wadliwie została podpisana przez prezydenta II RP Ignacego Mościckiego i obowiązuje do dziś, bowiem konstytucję może uchylić tylko inna konstytucja a żadna z konstytucji z 1952 r. oraz 1997 r. tego nie zrobiła.Sędzia Trybunału Stanu Robert Majka twierdzi, że konstytucja z 1935 roku wciąż jest legalna - donosi "Rzeczpospolita".. Liczba posłów została zmniejszona do 208.. Oznacza to, z˙e organ stosuja˛cy, uznaja˛c jednoczesna˛ niejednolitos´c´ prawna˛USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 23 kwietnia 1935 roku I. Rzeczpospolita Polska (Art.1 - Art.10) II.. Na jej mocy wprowadzono w Polsce system prezydencki o charakterze autorytarnym.. jaka zaczęła obowiązywać od 23 kwietnia 1935r!Konstytucja kwietniowa - ustawa zasadnicza II Rzeczypospolitej podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku.. A co za tym idzie cała tzw. III RP jest państwem nielegalnym.Podpisana 23 kwietnia 1935 r. konstytucja była zdecydowanie krytykowana przez opozycję, która żądała jej uchylenia jako niedemokratycznej i bezprawnie narzuconej społeczeństwu..

W przeciwieństwie do marcowej, która stanowiła, że władza zwierzchnia w...Konstytucja Stolzmana z 1997 r. jest w świetle prawa nielegalna.

Odczyt wicemarszałka sejmu Stanisława Cara "O nowej konstytucji" w Teatrze Wielkim.. Warszawa, 7 kwietnia 1935.. Ciężko chory .. Aktualnie obowiązująca wszystkich Polaków Konstytucja Kwietniowa z 1935 r. przewiduje karę śmierci dla szczepionkowych ludobójców.. Sędzia TS twierdzi, że konstytucja z 1935 r. wciąż jest legalna, a do niedawna popierał rzekomego prezydenta RP, tropiącego żydowskie spiski.. Dlatego dopóki nie utworzymy pilnie nowej Konstytucji należy zastosować zasadę:Z powyższego jasno wynika, że konstytucji z 1935 r. nigdy nie zniesiono żadnym aktem prawnym, a więc wciąż obowiązuje.. Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku.. Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści.Krakowski Oddział IPN i "Dziennik Polski" przypominają.. Konstytucja marcowa nie wprowadzała stricte wymogu debat jako takich, tylko konkretny rozziew czasowy pomiędzy złożeniem wniosku o zmianę konstytucji - a jego głosowaniem (art. 125).. Kolejną konstytucją była niereprezentatywna, bo nie wybrana de facto przez społeczeństwo polskie większością głosów, obowiązująca po dziś dzień Konstytucja z 1997 roku tzw. Kwaśniewskiego (nawiasem mówiąc - nie Polaka).. Jeszcze trochę, a okaże się, że rację miał Ryszard Petru, który w 2016 roku ogłosił: "Nasza Konstytucja ma już 225 lat.. Prezydent Potocki uznaje za ważną i legalną tylko Konstytucję z 1935 roku, wygląda na to że Prezydent Andrzej Duda uznaje Konstytucję z 1997 roku.. Oto najlepsze i najchętniej klikane teksty z 2018 roku.. Prezydent Rzeczypospolitej (Art.11 - Art.24) III.. Weszła w życie następnego dnia.. 23 kwietnia 1935..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt