Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej 2020/21

Pobierz

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21 Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 J. Korczaka w Żarnowcu na rok szkolny 2020/2021 Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910); • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoruWyprawka na rok szkolny 2020/2021; Zgłoszenie dziecka do klasy I - wniosek; WAŻNE!. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego wymaga: uwzględnienia realizacji ubiegłorocznych wniosków z nadzoru,Wytworzył: Renata Krystek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 (2 października 2020) Opublikował: Marzena Dołowacka (2 października 2020, 21:39:34) .. 40.2020 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21 Data publikacji: 15 czerwca 2022 Dział: Szkoły Podstawowe .Plan opracowany został w oparciu o: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.. Pobierz .. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PODSTAWA PRAWNA 1.. 2018 r. poz. 996), w szczególności art. 55.. Realizacja spotkań w klasach I przez przed-stawicieli Policji i Sanepidu.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego przyjęty do realizacji dnia 15.09.2020 r. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Priorytety dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w roku szk..

... sprawozdanie dyrektora szkoły.

Cele i kierunki polityki oświatowej państwaNadzór pedagogiczny Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017, poz. 1658 .Wnioski wynikające ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021: 1. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.),Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022 Kontrola i wspomaganie Arkusze kontroli Arkusze obserwacji zajęć Zarządzanie placówką Statuty, koncepcje pracy, uchwały Ochrona danych osobowych Procedury, regulaminy, wnioski Wypadki w placówkach, bezpieczeństwo Zarządzanie kadrą Dokumentacja kadrowa Awans zawodowyPLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO sprawowanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. JANA BRZECHWY W CYGANACH NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 Przedstawiony na z ebraniu Rady Pedagogicznej dnia 15 września 2020 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..

Cele nadzoru pedagogicznego.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.. 2) Uchwała Rady Pedagogicznej o sposobach realizacji wyników z nadzoru .Plany nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 dla poszczególnych województw Dodano: 9 września 2021 Uzyskaj łatwy dostęp do planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022 dla Twojego województwa.plan-nadzoru-pedagogicznego-dla-dyrektora-szkoly-2020-2021.. +48 32 430 55 80. ul. Rydułtowska 8 44-293 Gaszowice Poland.1) Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2020/2021 2) Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (tzw. próbnych)- raport OKE i analizy własne; 3) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 - opracowanie wewnętrzne.. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19; .. Szkoła Przedszkole Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022 Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022 Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022 Dodaj propozycjęPlan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 225 Podstawa prawna: .. Plan nadzoru na rok szkolny 2020/21 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 września 2020roku..

1. sprawozdanie z nadzoru 2020.

Zaloguj.. ORŁA BIAŁEGO W CZERNIKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 Podstawa prawna: 1.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Analiza i omówienie wyników obserwacji zajęć rok szkolny 2019/2020 Dyrektor .Jak co roku do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.. 3.15 września to ostateczny termin, w którym dyrektorzy szkół i placówek muszą opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w .PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Dyrekcja IX 2020- VI 2021 Stopień realizacji Analiza dokumentacji Profilaktyka uzależnień w szkołach i placów-kach oświatowych.. Diagnoza osiągnięć dydaktycznych Klasy I - III .. Realizacja Programu Wychowawczego-Profilaktycznego, a w szczególności priorytetówPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym.. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021; Kontrola .PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Wnioski z nadzoru 2020-2021.

Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Myszyńcu.. Rozwijanie kompetencji kluczowych opisanych w podstawie programowej przez wszystkich nauczycieli.. Pobierz .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910) 2.. 3.Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/ _Plan _nadzoru _pedagogicznego _Ministra _Edukacji _i _Nauki _na _rok _szkolny _2021-2022.pdf 0.38MB Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/ _Plan _nadzoru .Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Berezce obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 Przedstawiony członkom rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2021 r. Zatwierdzony do realizacji przez dyrektora w dniu 30 sierpnia 2021 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.. Dyrektor szkoły powinien przygotować kilka wniosków (3-4) z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku 2020/2021, które przedstawiał radzie pedagogicznej szkoły.Plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 przedstawiono wraz z załącznikami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2020r.. KL. VIII - próbne egzaminy po szkole podstawowej Wrzesień 2019 - Marzec 2020 p. Anna Spruch.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. 3. sprawozdanie z .PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. z 2021 r. poz. 1082),Wewnętrzny regulamin określający procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im.. Przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania za rok szkolny 2020/2021, a także rekomendacje do wykorzystania w kolejnym roku.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. Adama Mickiewicza w Siedlcach .. Główną zmianą jest wprowadzenie kontroli - zamiast ewaluacji, która dotyczy zarówno nadzoru zewnętrznego, jak i nadzoru dyrektora szkoły.Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie na rok szkolny 2020/2021 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.. - KOMUNIKAT dla rodziców 5 i 6-latków; Aktualności dla rodziców; .. Szukać nowych rozwiązań.. Dyrekcja, Pedagog szkolny X 2020- VI 2021 Stopień realizacji działań w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych.. NADZÓR PEDAGOGICZNY.. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach.. 2.Nadzór pedagogiczny w szkole Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora na rok szkolny 2021/2022 Poleć znajomemu Wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących nadzoru pedagogicznego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt