Zmiany leksykalne w bogurodzicy

Pobierz

Wierni .Bogurodzica jest arcydziełem.. trybu rozkaz.. Łączy się ze współczesnym gospodarz.. Słowniczek każdym «na żywo» języka jest zmieniane codziennie i .Archaizmy: - leksykalne (zaimki anaforyczne: jąż, jegoż) - fonetyczne (formy: sławiena, zwolena [bez przegłosu]; różnica w głosowni słowa Krzciciel [Chrzciciel]) - słowotwórcze (patronimik Bożyc [syn Boga]) - fleksyjne (celownik w formie dopełniacza oraz mianownik w formie wołacza: Bogurodzica; inaczej też wyglądała 2 os. l.poj.. Według Zielińskiej zmiana kodu zależy od zmiany w kontekście sytuacyjnym, ale może również nastąpić bez wyraźnie określonych przyczyn [Zielińska 1996: 145].LEKSYKALNE.. - "zbożny" - dostatni, pomyślny.. Z pierwszej zwrotki Bogurodzicy wypisz: a) archaizm fonetyczny, b) archaizm fleksyjny, c) archaizm leksykalny, d) archaizm składniowy, e) apostrofę, f) antytezę.. w mianowniku zamiast w wołaczu) czy fonetyczne (sławiena .. "Bogurodzica" jest bez wątpienia wzorowana na pieśniach łacińskich, przeznaczonych do śpiewania w czasie ważnych uroczystości.. W Bogurodzicy występują także nowsze formy rozkaźnika, zakończone na spółgłoskę (usłysz, słysz, napełń).Ze względu na zmiany w wymowie wielu słów, pojawiają się archaizmy fonetyczne ("Krzciciela", "k sobie", "huchowa").. Niektóre z nich były nieaktualne już w XV wieku: leksykalne (dawne wyrazy) dziela - dla; bożyc - syn Boga; Gospodzin - Pan; zbożny - dostatni; przebyt - bytowanie, istnienie; rodzica - matka; jąż, jegoż - którą, którego; słowotwórcze (przestarzały sposób tworzenia wyrazów):"Bogurodzica" określić również jako archaizm słowotwórczy/leksykalny/semantyczny/składniowy..

Archaizmy leksykalne - dawne wyrazy, które wyszły z użycia.

Można zauważyć również zmienioną składnię zdań ("jeszcze był nie prześpiał zaśmiernie").. Author: Magdalena Fijarczyk Created Date: 11/11/2017 08:36:00 Title: Bogurodzica Last modified by:Bogurodzica jako utwór literacki posiada ogromne znaczenie w historii literatury, gdyż jest ona traktowana jako zabytek literatury polskiej ze względu na ogromną liczbę występujących w niej archaizmów: leksykalne (przestarzałe wyrazy) leksykalne (przestarzałe wyrazy) - dziela - dla - bożyc - syn Boga - Gospodzin - PanArchaizm (gr.. W Bogurodzicy jest wiele takich wyrazów: zbożny, przebyt, zwolena, dziela.Dobrym przykładem jest słowo Gospodzin, które w utworze oznacza Pan i jest skierowane do Chrystusa.. Użyte w pierwszych dwóch strofach określenia "dziela" oznaczające późniejsze "dla" oraz "Bożyce", które należałoby tłumaczyć jako "Synu Boga .W latach szkolnych "Bogurodzica" pojawiała się podczas najważniejszych akademii upamiętniających ważne wydarzenia z historii Polski.. Środki poetyckie - fleksyjne.. Przykłady w Bogurodzicy: zyszczy, spuści, Bogurodzica, dziewica, Maryja.W Bogurodzicy znajdują się liczne archaizmy.. Obejmuje on pierwsze dwie zwrotki pieśni.W przeciwieństwie do "Lamentu Świętokrzyskiego", podkreślającego ludzkie cierpienie Maryi, w "Bogurodzicy" jest ona wywyższona poprzez swe boskie macierzyństwo..

rodzaj zmiany przykładyArchaizm leksykalny - słowo, które wyszło już z użycia.

Z pierwotnej, dwuzwrotkowej pieśni, "Bogurodzica" rozrosła się do kilku strof (tekst tzw. warszawski pochodzący z drugiej poł."W analizę owych dodatkowych pieśni (od trzeciej zwrotki począwszy) nie wdajemy się narazie: zlepek ich z »Bogurodzicą« jest bowiem całkiem mechaniczny, tylko przypadkowy : jakiś kopista przepisał sobie po »Bogurodzicy«, inną, dawną pieśń o Zmartwychwstaniu a dalszy kopista zatarł ostatni ślad, że to dwie zupełnie odmienne .którego w drugiej strofie prosi o szlachetne, spokojne a dostatnie życie na ziemi, a następnie o rajskie życie w niebie.. Ćwiczenie 3 Archaizmami są też czasowniki: "zyszczy", "spuści", "napełń", "raczy".Najstarszy odpis Bogurodzicy tzw. przekaz krakowski I znajduje się w zbiorze kazan łacinskich, sporządzonych w 1407 roku przrz księdza Macieja z Grochowa.. Często są powodem braku spójności i zaburzeń w odbiorze oraz zrozumieniu wypowiedzi.. - "dziela" - dla.. Jest istotą najbliższą Bogu, ale też bliską człowiekowi, stąd jest najlepszą pośredniczką ludzkich modlitw.Archaizm leksykalny to słowo, które wyszło z użycia.. Przykłady w Bogurodzicy: zbożny, przebyt, zwolena, dziela, gospodzin..

Obecne są w niej archaizmy leksykalne, np. dziela - dla, słowotwórcze, fleksyjne (Bogurodzica!

ZNACZENIOWE.. Przegłos to dawny proces fonetyczny polegający na przejściu w określonej pozycji "e" w "a" lub "o": słowiena - sławionaW Bogurodzicy znajdują się liczne archaizmy.. Kunszt utworu Bogurodzica jest bardzo kunsztownie zbudowana.zyszczy - Jest to czasownik w rozkaźniku, oznaczający pozyskaj.. Słysząc tekst "Bogurodzicy" czuję ciarki przebiegające przez całe ciało.2.. Oczami-oczyma Rękami-rękoma Także w przysłowiach: Mądrej głowie dość dwie słowie Trzy gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark w mieście.. Oba rozkaźniki reprezentują starsze formy, zakończone na -y, -i. Kyrielejson.Obecne w najstarszej części "Bogurodzicy" archaizmy są niespotykane w innych polskich tekstach wieków średnich.. Bogurodzica jest arcydziełem kunsztu poetyckiego.. spuści - Kolejny rozkaźnik, oznaczający przychyl, uczyń przychylnym.. Przykłady archaizmów w pieśni: Jak wykorzystać wiedzę o archaizmach w interpretacji "Bogurodzicy"?. To pierwszy polski utwór literacki.. - "jegoż" - czego, o co.W Bogurodzicy występuje wiele archaizmów, które dzielimy na leksykalne, fleksyjne, fonetyczne, składniowe, słowotwórcze i słownikowe.. Najliczniejsza grupa archaizmów wchodzących w skład "Bogurodzicy".. Te jednak się nie zachowały.. Zyszczy nam, spuści nam.. Te z kolei nazywa się anachronicznymi.Termin używany jest również w znaczeniu ..

Przez wielu błędy leksykalne są uważane za formę niedbałości językowej i obojętność na dziedzictwo językowe.8.

Bogurodzica (fragment) Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, U Twego Syna, Gospodzina Matko zwolena, Maryja!. Do fleksyjnych środków poetyckich należą: archaizmy - wyrazy, zwroty i formy gramatyczne właściwe dawnym epokom, dziś nieużywane, np.zbożny, przebyt, zwolena, dziela, gospodzie (przykłady archaizmów leksykalnych w "Bogurodzicy"); neologizmy - wyrazy nowo utworzone zgodne z regułami gramatycznymi danego języka, np.Leksykalne i syntaktyczne elementy rosyjskiej gwary w polszczyźnie staroobrzędowców… 149 polskiego na gwarę rosyjską jest częstym zjawiskiem.. - "przebyt" - bytowanie, przebywanie.. Bogurodzica natomiast nie tylko przetrwała - przez wiele wieków uznawano ją za najważniejszą polską pieśń.. Archaizm fleksyjny - słowo występuje w dawnej, nieobecnej już w polszczyźnie formie gramatycznej.. FRAZEOLOGICZNE.. Zmiany fleksyjne w zakresie koniugacji: Uproszczenie(zrośnięcie) formy czasu .Błąd leksykalny to rodzaj błędów językowych, które dotyczą niewłaściwego doboru słów lub ich użycia w błędnym znaczeniu.. Pieśń ma formę modlitwy zbiorowego podmiotu lirycznego.. archaíos "dawny" od archē "początek") - wyraz, konstrukcja składniowa lub związek frazeologiczny, który wyszedł z użycia w danej formie języka.Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze w pewnym stopniu używane, lecz postrzegane jako dawne.. f i l o g lo s s a p l. w o r d p r e s s .c o m www .f i lo g l o ss a. o rgW "Bogurodzicy" odnajdujemy wiele starych form językowych, dziś już nie stosownych.. Nie można wykluczyć, że przed nią powstały inne dzieła.. W prostych słowach — to jest to, co oznacza słowo.. Niektóre z nich były przestarzałe już w XV wieku: leksykalne (dawne wyrazy) dziela - dla bożyc - syn Boga Gospodzin - Pan zbożny - dostatni przebyt - bytowanie, istnienie rodzica - matka jąż, jegoż - którą, którego.Zmiana leksykalnego znaczenia słowa.. Dziś w trakcie wielkich uroczystości państwowych czy kościelnych nadal się ją śpiewa, choć dzieło powstało nie .Archaizmy leksykalne z Bogurodzicy to m.in. dziela - dla, bożyc - syn Boga, Gospodzin - Pan, zbożny - dostatni, przebyt - bytowanie, istnienie, rodzica - matka, jąż, jegoż .Zmiany leksykalne _____ T e kst B o g u ro d zi cy z 1 4 0 8 ro ku z B i b l i o t e ki Ja g i e l l o ń ski e j w K ra ko w i e S y l w i a Po m i e n s k a | w w w .. : zyszczy, spuści, raczy .Pozostałość dawnej liczby podwójnej- oboczności w odmianie niektórych rzeczowników w narzędniku l.m.. Świadczy to o bardzo wczesnym powstaniu pieśni.. Choć edukację mam już dawno za sobą, to sposób, w jaki słowa "Bogurodzicy" na mnie działają, się nie zmienił..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt