Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia wpisując odpowiednie litery

Pobierz

C.remilitaryzacja Nadrenii.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowych 4. erozyjne ścięcie powierzchni 5. akumulacja osadów w .Uporządkuj wydarzenia chronologicznie; DD 2009-11-29 18:19:10; Przeczytaj tekst źródłowy ze str.72 podręcznika.następnie ułóż chronologicznie podane wydarzenia wpisując w kratki cyfry od 1 do 7.. B. powrót Jana Kazimierza ze Śląska.. Napisz zdania które ŁATWO ZAPAMIĘTAĆ, których słowa zaczynają się na podane litery.39.. 1. sfałdowanie osadów morskich 2. zlodowacenie obszaru 3. akumulacja osadów w środowisku wód śródlądowychUporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. Wstaw w kratki cyfry od 1 do 4, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w porządku chronologicznym.. B. powołanie Rady Nieustającej C.. Wpisz we właściwe miejsca schematu litery odpowiadające poszczególnym informacjom, tak aby powstał logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy.. A. początek powstania chłopskiego we Francji D. zajęcie Konstantynopola przez Turków B. główne uderzenie "czarnej śmierci" E. wybuch powstania Wata Tylera C. wybuch powstania husyckiego F. wybuch wojny stuletniejPołącz daty z właściwymi wydarzeniami .. 2010-03-06 12:47:45; Odgadnij hasła i wpisz je w kratki.Następnie przenieś litery z ponumerowanych pól w odpowiednie kratki i odczytaj rozwiązanieUporządkuj chronologicznie ( od najwcześniejszego ) podane niżej wydarzenia..

Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. D. lądowanie aliantów w Normandii.Pumeks Gips Marmur Zadanie 16.. Odgadnij hasło z liter w zaznaczonych kratkach i wyjaśnij, jaką rolę w państwie Piastów pełnił ten ośrodek .. (3 pkt) Zadanie (3 pkt) Źródło: CKE 2006 (PR), zad.. Uporządkuj zdarzenia chronologicznie, wpisując w kratki cyfry i zaznacz wszystkie daty na osi czasu.. w tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 5.. A. zawarcie sojuszu z księciem Giedyminem B. zajęcie Gdańska przez Krzyżaków C. podporządkowanie Wielkopolski D. koronacja królewska E. bitwa pod Płowcami F. bunt wójta AlbertaUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. C. utworzenie Królestwa Jerozolimskiego.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 232 podręcznika.. D. upadek twierdzy krzyżowców w Akce.. Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia a) i b).. Wpisz w odpowiednie miejsca schematu podane nazwy geograficzne.. (3 pkt) 4 Wykorzystaj załączony przekrój geologiczny oraz posiadaną wiedzę i wykonaj polecenia a) i b).. D.zajęcie Czech przez III Rzeszę..

Następnie uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

panowanie Salomona w Izraelu.a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. Karty pracy ucznia.. A. podjęcie nauczania przez apostołów wśród pogan B. przejście św. Pawła na chrześcijaństwo C. nadanie Jezusowi imienia "Chrystus" D. rozpoczęcie nauczania przez JezusaObok każdego wydarzenia zapisz odpowiedni wiek lub rok.. A) Wyginięcie dinozaurów B) Powstanie M. Bałtyckiego C) Pojawienie się życia na Ziemi D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w PolsceUporządkuj chronologicznie wydarzenia z lat trzydziestych XX w.Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsca na osi czasu.. A. złupienie Konstantynopola przez krzyżowców.. Następnie wstaw odpowiadające im litery w wyznaczone miejsca na osi czasu.. 2014-05-20 15:30:12; Uszereguj wydarzenia w porządku chronologicznym.. 2011-11-16 17:25:34Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące II wojny światowej 2015-01-08 19:03:22 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia numerując je: 2013-05-08 16:37:46 Uporządkuj podane wyrażanie chronologicznie .. C. zajęcie Warszawy przez Szwedów.. ↓ A -> C -> B -> F -> E -> DUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia wpisując litery od A do D. Najstarszemu przyporządkuj literę A, a najmłodszemu literę D. chrzest Polski: 966r.bitwa pod Grunwaldem:1410 r.koronacja Bolesława Chrobrego: 1025 r.wybuch II wojny światowej: 1939 r.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie literyW kratki na osi czasu..

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

1.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. W odpowiednich polach wpisz litery, którymi je oznaczono.. Wpisz w odpowiednichOkienkach na schemacie litery, którymi oznaczono wydarzenia.. B -> D -> A -> CUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Wyjaśnij jego znaczenie.. F. synod w ClermontUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z panowaniem Władysława Łokietka, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 116. rewolucja neolityczna.. B. zdobycie Jerozolimy przez armię Saladyna.. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. A. atak Japonii na Pearl Harbor.. Wynalezienie pisma przez sumerow.. _ ->_ ->_ ->_-> A. ścięcie Ludwika XVI B. zwołanie stanów generalnych C. zdobycie Bastylii D. ogłoszenie konstytucji we Francji Proszę o pomocUszereguj chronologicznie przodków człowieka, wpisując w wyznaczone miejsca cyfry od 1 do 5 2010-09-10 16:09:11; Uporządkuj informacje na temat przebieku ospy wietrznej , wpisując w kropki kolejne cyfry od 1 do 5. a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego..

chronologiczniej wpisując cyfry od 1-6.

Następnie dopasuj je do niemieckich miejscowości w których żył i tworzył Jan Sebastian Bach.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. 2012-02-22 10:39:39; Uporządkuj podane wydarzenia w kolejności chronogicznej.. E. upadek hrabstwa Edessy.. Karty pracy ucznia.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia z dziejów chrześcijaństwa wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. C. zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.. Numery odpowiadające kolejnym wydarzeniom wpisz do tabeli.. A.powstanie osi Berlin-Rzym-Tokio.. Ustawione w tej kolejności wyróżnione litery utworzą hasło.. B. kapitulacja Francji przed Niemcami.. 2012-10-07 12:17:00Uporządkuj podane wydarzenia w ciągu chronologicznym.. B.aneksja Austrii przez III Rzeszę.. 3 .Rozwiąż krzyżówkę, odpowiednio wpisując odpowiedzi.. A) Wyginięcie dinozaurów B) Powstanie M. Bałtyckiego C) Pojawienie się życia na Ziemi D) Powstanie pokładów węgla kamiennego w Polsce Zadanie 41.a) Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia geologiczne od najstarszego do najmłodszego.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. A. oblężenie Jasnej Góry.. (1 pkt)Uporządkuj następujące wydarzenia w dziejach Ziemi od najstarszego do najmłodszego, wpisując w odpowiednie miejsca odpowiadające im litery.. I rozbiór Rzeczypospolitej D. wybór Stanisława August Poniatowskiego na króla Polski E. objęcie rządów w Rosji przez Katarzynę IIUporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. 3.Strona 40 ćwiczenie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt