Na podstawie tekstu i ilustracji wykonaj polecenia

Pobierz

Źródło: domena publiczna.. A. Wskaż dwa elementy zdobnicze charakterystyczne dla cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt B. Podaj nazwę cywilizacji, w której powstał przedstawiony obiekt.. b) podaj dwie cechy , które umożliwiły Ci jego zaklasyfikowanie.. Rok ten 1685 był rokiem odwołania edyktu nantejskiego.. KOR (Komitet Obrony Robotników) Zadanie 32Na podstawie informacji z podręcznika wykonaj następujące polecenia: a) Podaj nazwę największego okręgu przemysłowego w Niemczech i wymień trzy główne miasta wchodzące w jego skład.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.3.. K. M. Ciałowicz, J. A. Ostrowski, Kraków 2000, s Podaj nazwę wojska greckiego przedstawionego na ilustracji.. B. ZSRS albo III Rzeszy.Tekst źródłowy i wykonaj polecenia.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. b)Odpowiedz, do jakiej sytuacji nawiązuje napis: "Polska, ostatni pies ententy" na plakacie A. c)Wymień cele przyświecające tworzeniu tego typu plakatów podczas wojny.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1. dodano: 2012-04-18 15:14:12. a) małż b) brak głowy .A.. Laska Jakuba, drzeworyt, XVI w.. Strona 11.. 2016-10-27 19:01:34; na podstawie ponizszego tekstu oraz dostępnych źródeł informacji rozpoznaj ,który afrykański park narodowy opisuje ten tekst .wpisz poniżej nazwę tego parku oraz nazwę państwa .na którego terenie się on znajduje.Następnie wykonaj polecenia 2010-09-22 11:28:37; Na .1.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia: (na tej ilustracji Podaj 3 przykłady zwierząt żyjących w tajdze oraz omów ich przystosowania do 1.Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia: (na tej..

4Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. a) Zaklasyfikuj przedstawiony na ilustracji organizm do odpowiedniej grupy mięczaków.. Jego sprawą narody dwa [od] wieków niechętne Porównaj opis Zygmunta Starego z listu jego sekretarza z postacią króla namalowaną przez Jana Matejkę.. Budowla, która powstała w starożytności została przedstawiona na ilustracji oznaczonej numerem A.. Równego Piastom domu głowę w Polszcze widzę Dobrego Jagiellona przy pięknej Jadwidze, Co […] harde mnichy starł na głowę [w] bitwie, I przejednał na wieki Lacha mężnej Litwie.. Napisz, do czego służył przyrząd przedstawiony na ilustracji.. a) Podaj nazwę oraz datę wydarzenia do którego odnoszą się plakaty.. Jak sądzisz - czy malarz korzystał właśnie z tego źródła historycznego?. Na podstawie tekstu źródłowego oraz ilustracji nr II wykonaj polecenia.. geografia.Na Podstawie Ilustracji Wykonaj Podane Polecenia Okresl do pobrania.. Na biegunie północnym dzień polarny rozpoczyna się 21 marca / 22 czerwca.. (3 pkt) Na podstawie mapy i własnej wiedzy .Na podstawie dwóch fragmentów wiersza wykonaj polecenia.. Uzasadnij swoje zdanie.. B) wyjaśnij, w jaki sposób doszło do tego, że tasmania i nowa gwinea są wyspami, choć Michała 29 września pięciu rajców, którzy stali wiernie w poprzednim roku na czele miasta, winno wybrać innych .1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi..

Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia .

Etap szkolny 2018/2019 2 Zadanie 1.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie.. gimnazjum.. 3 Egzamin maturalny z historii dla osób niesłyszących 3 Zadanie 3.. 23 września na biegunie północnym rozpoczyna sięNa podstawie ilustracji wykonaj polecenie.. Podaj nazwę urzędu, którego sprawowanie przez Appiusza Klaudiusza wywołało reakcję obywateli opisaną w tekście.. Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedzy własnej.. Wykonaj polecenia na podstawie - Zadanie 3: Wczoraj i dziś 7 - strona 119 a) Pionowymi liniami zakreskowano obszar tzw. korytarza opisanego w tekście do zadania 2.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Wraz z odwołaniem edyktu nantejskiego posypały się deklaracje, jedna po drugiej, i jedna okrutniejsza od drugiej.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zadanie.. W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej […], czwartego rokuFile : Na Podstawie Ilustracji Wykonaj Polecenia.zip Przeczytaj uważnie tekst i na jego podstawie wykonaj polecenia: zadanie dodane 24 listopada 2010 w Biologia przez użytkownika multiwitaminaxD (-1,440) biologia » Na podstawie obrazu Taniec śmierci wykonaj polecenia.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

(1 pkt) Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.

Wybierz właściwą (.). Wspomniany w tekście wybór mniejszego zła dotyczył konieczności opowiedzenia się mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej po stronie.. [w:] Encyklopedia historyczna świata.. a) Dokończ poniższe zdania na podstawie tekstu źródłowego.. Dokończ zdanie.. b) Określ podstawowy czynnik lokalizacji tego okręgu przemysłowego c)Wymień trzy przykłady gałęzi przemysłu , które rozwinęły się w tym okręgu przemysłowym.5 Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, ilustracji oraz innych źródeł.A) Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.. B. Na kole podbiegunowym północnym w swojej pozornej drodze nad widnokręgiem Słońce znajduje się najwyżej 23 września / 22 czerwca.. Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia .. Podaj rok wydarzeń komentowanych w tekście.. łamanie praw człowieka B. Przykład poprawnej odpowiedzi: • Prawa człowieka przynależą każdemu człowiekowi bez względu na to, jakiej władzy podlega - mają je też obywatele ChRL.Dowiedz się więcej.. File : Na Podstawie Ilustracji Wykonaj Podane Polecenia Okresl.zip.. Na biegunie północnym dzień polarny rozpoczyna się 21 marca / 22 czerwca.. 0 głosów.. Jam jest Pan Bóg twój który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie czy ci swego ojca i swoją matkę jak ci nakazał Pan Bóg twój abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi którą ci daje Pan Bóg twój nie będziesz zabijał nie będziesz kradł jako świadek nie będziesz .monika6301..

(0-1) Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenie.

3 odpowiedzi.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. Zgubnym był zamiar, zgubniejsze jeszcze wykonanie [.].. Wykonaj polecenia na podstawie plakatów.. (4 pkt) na podstawie planu starożytnego miasta i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wczoraj i dziś 8, Zeszyt ćwiczeń.. Prowincje napełniły się dragonami, którzy rozgościwszyNa podstawie klimatogramów wykonaj polecenia.. Rozwiązania (1) Autor: wiciaisiwa24.Na podstawie fragmentu tekstu wykonaj polecenia "Podczas mego piątego konsulatu, na rozkaz ludu i senatu powiększyłem liczbę patrycjuszy(.Zadanie 2.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Źródło: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1963, s. 20.. Przeczytaj tekst i wykonaj .Konkurs historyczny - gimnazjum.. B. Wyjaśnij wpływ tego rodzaju wynalazków na organizację wypraw odkrywczych.. 1976 B. Podaj nazwę organizacji opozycyjnej powstałej w celu pomocy osobom represjonowanym za udział w wydarzeniach w Ursusie i Radomiu, o których mowa w tekście.. Przyjrzyj się ilustracji.. Runęła cała era zabobonu.Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. podaj dwie cechy , które umożliwiły Ci jego zaklasyfikowanie.. Leonidas został na pomniku przedstawio Odpowiedź na zadanie z Historia 5Wybierz książkę.. Rozwiązania (1) Autor: wiciaisiwa24.. pytanie zadane 14 marca 2013 w Zadania domowe przez użytkownika niezalogowany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt