Rozpad bloku wschodniego prezi

Pobierz

Dowiem się , jak przebiegały przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989.. Kim jest osoba przedstawiona na zdjęciuprzywódców paóstw bloku wschodniego do negocjo- wania z opozycjQ.. Rosyjscy przywódcy Breżniew Andropow Stalin Czernienko Gorbaczow -zarobki niemal identyczne, nie zależnie od wyników, -zła organizacja pracy w gospodarce centralnie planowanej, -korupcja, -marnotrastwo surowców i enegrii, -katastrofy ekologiczne, -niski poziom edukacji, -alkoholizm,Polska.. Zadanie 5.. Prezydentem USA walczącym zaciekle z komunizmem pod koniec istnienia ZSRS był: Rozpad bloku wschodniego nie byłby możliwy bez przemian wewnętrznych w .Koniec lat 80. to rozpad bloku socjalistycznego.. Switch template c c. inwigilacja społeczeństwa.. W Afganistanie pod hasłem dżihadu, czyli świętej wojny, wybuchło antysowieckie powstanie 3.. Reformy w ZSRS: a) pierestrojka, głasnost, uskorienie b) Katastrofa wROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO.. Proces przemian politycznych najszybciej przebiegał w Polsce.. c d. indywidualne gospodarstwa rolne.. (0-2) Połącz wydarzenie z jego przyczyną.Play this game to review European History.. Jeśli macie problemy lub jakieś pytania podaje swój adres email Word - 2.. W ich wyniku powstał rząd, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.rozpad ZSRS W dniu 28 czerwca 1991 roku w Budapeszcie podpisano protokół rozwiązujący Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), a w dniu 01 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski (powstały w 1955 roku)..

Temat: Rozpad bloku wschodniego.

Kryzys w Związku Socjalistycznych Republikach Sowieckich (ZSRS) 2. c E. nacjonalizacja przemysłu.. W 1989 r. w państwach bloku wschodniego (Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce, Rumunii i na Węgrzech) doszło do wydarzeń, które doprowadziły do upadku komunizmu.. Konflikty są jednym z poważniejszych problemówXX i XXI wieku.Po 1989 roku tych konfliktów był kilkanaście i miały różne podłoża.. Byłe państwa realnego socjalizmu zerwały z dawnym ustrojem i przeprowadziły reformy zmierzające do demokratyzacji i zmiany gospodarki centralnie-planowanej na wolnorynkową (zob.. W 1990 r. doszło do zjednoczenia Niemiec.Zakładka: Klasa VIII.. Temat: Rozpad bloku wschodniego.. Natomiast początek lat 90. to rozpad dwóch dawnych państw demokracji ludowej: ZSRR i Jugosławii.. Zwróć uwagę na: - Kryzys ZSRS i zmianę sytuacji międzynarodowej - Próby reform w ZSRS - Jesień Ludów - Rozpad ZSRSTemat: Rozpad bloku wschodniego.. Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano "Jesienią Narodów"..

Switch templateTemat: Rozpad bloku wschodniego.

Poznacie przyczyny i skutki kryzysu w ZSRS, dowiecie się o katastrofie w Czarnobylu (26 kwietnia 1986r.). Zapoznaj się z tekstem podręcznika: Rozpad bloku wschodniego - str. 220 - 225.. Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej: a) Ronald Regan b) Michaił Gorbaczow c) wojna w Afganistanie 2.. Proszę, abyście zapisywali tematy w zeszycie.. Jednak sytuacja gospodarcza i przemiany polityczne w ZSRR sprawiły 'że pod koniec dekady komuniści stracili władzę w większości krajów Europy BUŁGARIARozpad bloku wschodniego Kryzys ZSRS Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej W latach rządów Chruszczowa oraz Breżniewa nieznacznie poprawiła się materialna sytuacja ludności ZSRS.. SQdzil, Že dopuszczenie do wladzy przedstawicieli ugodowych šrodowisk opozycyjnych umožliwi zachowanie rzqdów przez komunistów w warunkach demokracji.. Zwycięstwo przyniosły im wybory w czerwcu 1989 r. Cel: Omówię wydarzenia Jesieni Narodów.. GospodarkęRozpad Bloku Wschodniego Justyna Galaszewska i Aneta Dera 8e ZSRS Kryzys ZSRS W latach sytuacja materialna ludności ZSRS znieznacznie się poprawiła.. Podręcznik: (str.220-225) (aby korzystać z podręczników online trzeba założyć darmowe konto) Zadania: Po zapoznaniu się z tekstem podręcznika lub lekcjami online proszę w zeszytach wykonać notatkę w formie kroniki rozpoczynając od roku 1981 (wybór Reagan)Plik rozpad bloku wschodniego mapa.pdf na koncie użytkownika faucetdepot01 • Data dodania: 28 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Rozpad bloku wschodniego..

Informacje 1. oraz o rozpadzie ZSRS.

4/24/2017 8:59:00 PM.Blok wschodni (blok socjalistyczny, kraje demokracji ludowej - KDL, .. Startuj z nami!. Powstały w 1980 r. NSZZ "Solidarność" stał się symbolem przemian w bloku wschodnim.. Zapoznajcie się z prezentacją i filmem.Cechami charakterystycznymi państw bloku wschodniego były: c a. wolne demokratyczne wybory.. Michail Gorbaczow (ur. 1931) Radziecki polityk, sekretarz general- ny KC KPZR (), prezydentrozpad.bloku.wschodniego.stosunki.doc rozmiar 37 KB: Wyszukiwarka.. Do najważniejszych zaliczamy: Kolnflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, konflikt izraelsko-palestyński, wojna z teroryzmem (Irak .. Jednak panujący zastój gospodarczy stopniowo przekształcał się w kryzys.. c F. gospodarka wolnorynkowa .. W 1979 r. doszło do interwencji ZSRS w Afganistanie.. Określa się je mianem Jesieni Ludów.. Gospodarkę charakteryzowała zła organizacja pracy, korupcja oraz marnotrawstwo surowców.Rozpad bloku wschodniego 1 Kryzys w Związku Socjalistycznych Republikach Sowieckich (ZSRS).. Podobne podstrony: TYBET, stosunki międzynarodowe- Kotliński czeczenia, stosunki międzynarodowe- Kotliński 6, TEAMAT VI: ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO Azja i Pacyfik Jakimowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, Semestr V -Play this game to review History..

Afgańscy JesieńTemat: Rozpad bloku wschodniego.

c b. ograniczanie wolności słowa.. Blok wschodni - notatka.. Jesień Ludów )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt