Kultura starożytnej grecji prezentacja prezi

Pobierz

Prezi's Big Ideas 2021: Expert advice for the new yearKultura Starożytnej Grecji Kultura grecka Według mnie kultura starożytnej Grecji jest ciekawa i warto zgłębić jej historię Architektura Hellenistycna Przenikanie się elementów greckich i orientalnych Powstały wtey wielkie dzieła Okres Hellenistyczny 323-30 r. p.n.e MichałKultura starożytnej Grecji Sztuka w pigułce A oto sławni mieszkańcy Olimpu: Hera Zeus Ares Apollo Atena Posejdon Dionizos Herakles walczący z Hydrą Lernejską Hades Artemida Iliada opowiada o 10 roku wojny trojańskiej.. Uczeń: 3. dostrzega znaczenie języka łacińskiego oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu dla kultury polskiej, europejskiej i .Film dokumentalny o Antycznej Grecji myślę że się spodoba moim widzom ;PKultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Kończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.. Starożytna Grecja.. p.n.e, czyli do czasu.Siemiątkowska Magdalena - Szkoła DopiewoWłaściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.. Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ.. Świątynia Nike Apteros ŚwiątyniaBlog.. Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały..

Kultura starożytnej Grecji Religia Greków.

Religia grecka a) cechy religii greckiej: politeizm - wierzono w wielu bogów antropomorfizm - bogów wyobrażano sobie w postaci ludzkiej i nadawano im ludzkie cechy.. Grecy nie stworzyli żadnego tekstu zawierającego powszechnie obowiązującą wiedzę o bogach.Kultura hellenistyczna- terminem tym określa się kulturę, która wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Uczeń: 5. posiada podstawową wiedzę o następujących kluczowych zjawiskach z zakresu kultury materialnej w starożytności: b) kluczowe postacie i dzieła rzeźby greckiej, III.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykenskiej (helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Grecja Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. 'stary') Filozofia i historiografia.. Świat wyobrażeń religijnych..

Kultura starożytnej Grecji.

Wczoraj i dziś, wyd.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowego1.. Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych greków jest zainteresowanie się filozofią, aspektem życia i wieloma problemami .. Mężczyzna mógł wyprzeć się dziecka, gdy uznał je za nie swoje, lub gdy było ono niepełnosprawne.. Niechcianego potomka pozostawiano w oddalonym miejscu, np. na szczycie góry.Kultura starożytnej Grecji Klasa I Gim LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. Kitara - odmiana liry.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw.. hierarchizacja panteonu - wśród bogów istniała hierarchia: najważniejsi bogowie mieszkali na .Kultura Starożytnej Grecji.. Zaopatrzony w 4 do 10 strun.. W zakresie kompetencji kulturowych.. PISMO A SPOSOBY PISANIA?. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.. Na cywilizację grecką składają się: cywilizacja mykeńska ok. 1600 - 1100 r. p.n.e. cywilizacja helleńska - szczyt rozwoju VI - IV w. p.n.e. cywilizacja hellenistyczna - po śmierci Aleksandra Macedońskiego 323 r .Kultura artystyczna starożytnej Grecji Kultura artystyczna starożytnej Grecji zaczęła rozwijać się po upadku kultury mykeńskiej, której to przyczyną zakończenia był najazd Dorów ( starożytne plemię greckie wywodzące się od Heraklesa)..

Wytłumacz, w jaki sposób powstał teatr w starożytnej Grecji.

Przez cały ten okres Grecy wykształcili swą własną kulturę po której zostały .Wyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian.II.. Była ona efektem osiedlania się Greków w nowych ośrodkach, do których przynosili własne tradycje i osiągnięcia, konfrontowane ze zdobyczami starych cywilizacji Bliskiego Wschodu.Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. W zakresie kompetencji społecznych.. Kultura starożytnej Grecji.. W niej .2.. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. Cywilizacja grecka leży u podstaw współczesnej cywilizacji europejskiej.. Posiadała drewniane pudło rezonansowe o bocznych ściankach, zakończone dwoma wygiętymi, płaskimiKultura starożytnej Grecji PORZĄDKI ARCHITEKTONICZNE - przykłady porządek dorycki porządek joński porządek koryncki Partenon świątynia apollina w korycie Świątynia Oktawii w Koryncie Świątynia Nike Apteros Akropol Świątynia Zeusa OLIMPIJSKIEGO Porządki architektoniczne wKultura starożytnej Grecji OKRESY W HISTORII KULTURY GRECKIEJ: Trwał do końca VI w. p.n.e. Jego nazwa pochodzi od słowa "archaios" (z gr.. W procesie tym swój udział miały wszystkie ludy zamieszkujące świat grecki od okresu minojskiego..

Opowiedz o festiwalach teatralnych w starożytnej Grecji.Rozdział II.

A oto pomysł Odyseusza na zakończenie wojny: Demeter AfrodytaKultura Starożytnej Grecji Mitologia Sokrates Cynicy Odyseja Mitologia zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności lub literacko uporządkowany zbiór opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, a także nauka zajmująca się zbieraniem, analizą, klasyfikacją i interpretacjąNie licząc niewolników i najuboższych mieszkańców Grecji, wszyscy nosili proste sandały wykonane ze skóry lub sznurków.. Obowiązuje sjesta, czyli sklepy i urzędy otwarte są w dziwnych godzinach.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę i Bliski Wschód.W tym czasie nastąpiło silne przemieszanie .W Grecji nie ma publicznych toalet, ale można sobie wejść do każdej knajpki i po prostu skorzystać z wc.. ; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat .KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Religia grecka kształtowała się stopniowo.. a. kultura mykeńska (rozwijała się w latach p.n.e. b. kultura helleńska - kultura starożytnych Greków trwająca do śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 r. p.n.e.Starożytna Grecja Starożytna Grecja 1.. Nowa EraLekcja historii opowiadająca o kulturze starożytnych Greków.. Ma wąski, czworoboczny rezonator, z którego wychodzą dwa łukowate ramiona połączone poprzeczką.. Wszystko działa od 9 do 13, a potem od 15 do 17 (urzędy, sklepy - do 20).. Kończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJA GRECKA CYWILIZACJE GRECKIE CYWILIZACJA HELLEŃSKA CYWILIZACJA HELLENISTYCZNA CYWILIZACJA HELLEŃSKA ARCHITEKTURA RZEŹBA RZEMIOSŁO GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle monumentalne Kolumnada przykryta dachem, wokół którego biegnie .Starożytna Grecja Cały filmStarożytne igrzyska stały się inspiracją dla urządzenia pod koniec XIX w. pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt