Czynniki rozwoju endogenne paragenetyczne i niegenetyczne

Pobierz

Genotyp - zespó ł informacji genetycznej zawartej w DNA w chromosomach.. Trzeba jednak pamiętać, że przedłużony efekt wpływów tych czynników występuje również po urodzeniu dziecka, np. u kobiet karmiących piersią i ma realny wpływ na dalszy rozwój funkcji i budowy organizmu.CZYNNIKI PARAGENETYCZNE W ROZWOJU CZŁOWIEKA Do czynników paragenetycznych zalicza się: - układ nerwowy, - układ hormonalny, - narządy i tkanki.. Okres dojrzewania 1.. Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.. Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju Literatura Pytania Rozdział trzeci Rola żywienia w rozwoju 1.. Czynniki rozwoju osobniczego 11.1.. Czynniki genetyczne warunkują predyspozycje danego osobnika do określonego tempa rozwoju, do osiągnięcia odpowiednich rozmiarów ciała, sprawności fizycznej i umysłowej.Auksologia - czynniki rozwoju, trend sekularny, okres dojrzewania.. Zagadnienie doboru małżeńskiego i efektów heterozji.. Czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne - stymulatory rozwoju.. Kolejność urodzenia Czynniki egzogenne (modyfikatory) Wpływ żywienia na rozwójInformacje o BIOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - w archiwum Allegro.. Wpływ żywienia na rozwój i stan zdrowia człowieka 2.Przebieg rozwoju dziecka jest regulowany przez liczne czynniki zarówno endo-genne, jak i egzogenne..

Czynniki rozwoju endogenne paragenetyczne i niegenetyczne 3.

Budowa i rozwój układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwów .2. czynniki endogenne paragenetyczne stymulatory rozwoju 3. czynniki egzogenne modyfikatory rozwoju 1. czynniki biogeograficzne: fauna, flora, klimat, zasoby mineralne 2. czynniki kulturalno spoBeczne: charakter [rodowiska, poziom wyksztaBcenia, wysoko[ zarobków, tradycje, zwyczaje.. Są to determinanty rozwoju, które już w chwili zapłodnienia z góry i w sposób nieodwracalny określają cechy i przebieg rozwoju osobnika.. • Spośród czynników biologicznych za najważniejsze można uznać wrodzone właściwości .Czynniki wpływające na rozwój dziecka Endogenne i egzogenne Genetyczne (endogenne) - determinanty-zespół genów dziedziczonych po rodzicach.. Wśród nich można wyodrębnić cztery główne grupy: czynniki genetyczne, tzw. determinanty, czynniki paragenetyczne, tzw. stymulatory, czynniki środowisko-we(egzogenne), tzw. modyfikatory oraz tryb i styl życia, który wiąże się poniekąd zCzynniki rozwoju cz owieka mo na podzieli na cztery grupy: czynniki endogenne genetyczne, czyli determinanty; czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne matki, czyli stymulatory; czynniki egzogenne ( rodowiska zewn trznego) czyli modyfikatory; tryb ycia, pracy, zabawy, wypoczynku.-Czynniki endogenne paragenetyczne (wiążą się z czynnikami rozwojowymi, jakim podlega zarodek i płód),-Rozwój zarodka i płodu zależy od genów matki,-Od wieku matki i ojca,-Kolejności ciąży matki,-od właściwości organizmu matki w czasie rozwoju zarodka i płodu (metaboliczne właściwości środowiska śródmacicznego),Szlaki rozwoju cechuje swoiste tempo i rytm (wzo rzec) rozwoju oraz poziom (kanał), na jakim rozwój przebiega (Jasicki, Wolański, 1972)..

Czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne matki.

Rozwój prenatalny a adaptacja do życia w okresie noworodkowym.. Załenia badawcze i cel .czynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju.. Wiek rodziców Wpływ uprzednich ciąży matki.. Egzogenne czynniki rozwoju.. • Rozwój dziecka, jego tempo i rytm zależą od wielu czynników.. Endogenne czynniki genetyczne nazwać można determinantami, określają one bowiem w chwili zapłodnienia, z góry i w zasadzie w formie nieodwracalnej, zasadnicze biochemiczne normy reakcji organizmu, a tym samym przebieg rozwoju w danych warunkach.. Egzogenne czynniki rozwoju 4.. Układ nerwowy - integruje i reguluje pracę pozostałych układów narządów.. Czynniki endogenne - detenninatory rozwoju 11.2.. Czynniki rozwoju 2.. Jest jeszcze czwarty czynnik tryb |ycia, który wi|e siˇ z .Czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne Genotyp i mechanizmy regulacyjne matki .. CZYNNIKI ROZWOJU Rozwój osobniczy człowieka jest uwarunkowany zarówno genetyką jak i.ukierunkowanie rozwoju, koncepcja rozwoju wielopoziomowego, typy rozwoju).. - Czynniki endogenne niegenetyczne - (paragenetyczne) - niektóre wyznaczniki do szacowania wpływu czynników endogennych niegenetycznych (wiek rodziców, kolejność urodzenia).. Data zakończenia 2014-11-09 - cena 10 złISBN 978-83-66353-46-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-66353-47-3 (wersja elektroniczna online) Antropologia jest nauką o budowie i czynnościach organizmu ludzkiego rozpatrywanego z punktu widzenia ontogenezy i filogenezy różnych zbiorowisk ludzkich, np. rasowych, i innych klasyfikacji rodzaju ludzkiego..

Czynniki rozwoju osobniczego endogenne genetyczne, paragenetyczne i niegenetyczne.

A. Malinowskiego 1.. - Czynniki egzogenne -Zawiera min.. Czynniki paragenetyczne i niegenetyczne - stymulatory rozwoju 11.3.. Zagadnienie doboru małżeńskiego i efektów heterozji.. - Czynniki endogenne niegenetyczne - (paragenetyczne) - niektóre wyznaczniki do szacowania wpływu czynników endogennych niegenetycznych (wiek rodziców, kolejność urodzenia).. Układ dokrewny (hormonalny) - wytwarza środowisko chemiczne.czynniki endogenne (genetyczne) - determinanty rozwoju, czynniki endogenne (paragenetyczne) - stymulatory rozwoju, czynniki egzogenne - modyfikatory rozwoju.. Polegają one na wpływie, w ciągu życia płodowego na płód, czynników związanych z genami matki, z przemianą materii, wspólnym dla matki i dla dziecka środowiskiem wewnętrznym, ze stopniem .czynniki endogenne - genetyczne.. Trend sekularny 3.. - Czynniki egzogenne -Czynniki wpływające na rozwój dziecka.. :- Czynniki rozwoju osobniczego- Czynniki rozwoju endogenne paragenetyczne i niegenetyczne- Czynniki rozwoju egzogenne- Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju- Rozwój struktury i funkcji w ontogenezie- Aparat wegetatywny- Układ rozrodczyetc.10.6..

Czynniki endogenne genetyczne 2.

Wśród nich najistotniejsze są te o charakterze biologicznym i środowiskowym.. Podstawowe składniki pokarmowe.. Czynniki egzogenne - rmodyfikatory środowiskowe 11.4.. Czynniki biogeograficzne - modyfikatory naturalne 11.5.Kryteria podziałów rozwoju autogenicznego.. Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania na podstawie książki prof. Zmiany, które doty-czą rozwoju biologicznego, fizycznego, motorycznego, sensorycznego imorfo - logicznego.Czynniki rozwoju osobniczego: Czynniki endogenne genetyczne (determinanty rozwoju).. Kierują one procesami metabolicznymi, ich natężeniem, przebiegiem procesów ró żnicowania się, dojrzewania tkanek i .Drugą grupę stanowią czynniki endogenne paragenetyczne i niegenetyczne, należące do wrodzonych przyczyn wpływających na proces rozwoju osobniczego.. Czynniki egzogenne (modyfikatory rozwoju).. Czynniki egzogenne środowiskowe - modyfikatory rozwoju.. Aspekty rozwoju.. Zagadnienia omawiane w tym obszernym opracowaniu dotyczą m.in. miejsca antropologii .Aspekty rozwoju osobniczego organizmu.. Inne właściwości biologiczne rodziców a rozwój dziecka Tryb życia i żywienie matki Dojrzałość organizmu matki.. Tryb i styl zycia, który wiąże się z uwarunkowaniami genetycznymi i z czynnikami egzogennymi.Czynniki rozwoju osobniczego 1.. Nie polegają one jednak na dziedziczeniu po rodzicach cech przekazywanych jako kod genetyczny w garniturze chromosomowym i tworzących genotyp, lecz na wpływie w ciągu życia łonowego .Rozwój człowieka - ontogeneza - to wszelkie procesy zmierzające do przemiany organizmu, które zaczynają się od chwili poczęcia (zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik) aż po kres życia (śmierć).. Żywienie a rozwój i stan zdrowia człowieka.. Ruch a rozwój człowieka 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt