Przykład uzasadnienia wniosku o medal za długoletnią służbę

Pobierz

W przypadku wniosków o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia.Opisane we wniosku osiągnięcia lub działania powinny być po ostatnim odznaczeniu, gdyż za wcześniejsze kandydat do odznaczenia już otrzymał odznaczenie; c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków;Uzasadnienie wniosku nie może przekraczać ram rubryki nr 18.. Nr 4 Dane osoby typowanej do odznaczenia - plik MS Excel5.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.1.. Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa i nie ma znaczenia, ile lat nauczyciel przepracował w szkole, która wnioskuje o nagrodę.Wzór wniosku o nadanie ………………..

W przypadku wniosku o nadanie .

Krzyża ZasługiJeżeli jest to możliwe to też bardzo proszę o wzory wniosków, a szczególnie uzasadnień o medale MEN i odznaczenia za długoletnią służbę - pozdrawiam.. JestUzasadnienie wniosku do "Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.. Nr 2 Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę - plik MS Word + wzór wypełnienia.. Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.. We wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę na początku uzasadnienia należy podać ogólny staż pracy kandydata.. Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (w dwóch egzemplarzach) należy.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabyła prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wniosek o nadanie orderu - odznaczenia - plik MS Word + wzór wypełnienia..

Natomiast w uzasadnieniu wniosku .

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

2.W przypadku wniosku o nadanie .

Medalu za Długoletnią Służbę.. Treść uzasadnienia nie może przekraczać 2000 znaków (ze spacjami) Na tym druku należy składać wnioski o nadanie: Medalu Złotego za Długoletnią Służbę; Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę; Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę; Zapytanie o udzielenie informacji o osobieMedalami "Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca przyczyniła się do rozwoju Powiatu Jasielskiego.-Jestem bardzo dumny, że przypadło mi w udziale pełnić funkcję Starosty Jasielskiego w momencie, kiedy pracownicy Starostwa Powiatowego w Jaśle zostali nagrodzeni przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Medalami za Długoletnią Służbę.. Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Otrzymuje bardzo dobre wyniki za swoją pracę.. Nie będą przyjmowane dodatkowe strony z uzasadnieniem.. Nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa jest Medal za Długoletnią Służbę.. Jestem bardzo dumny, że będę asystował Pani Wojewodzie przy wręczaniu tych medali.W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej..

Tekst uzasadnienia wniosku o odznaczenia państwowe lub resortowe musi być .

""uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę przykład.pdf Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. Ma wysokie osiągnięcia dydaktyczne.. podać dokładną datę rozpoczęcia pracy (dzień, miesiąc i rok), ze wskazaniem ogólnego stażu pracy4.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnia Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Nr 3 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - plik MS Word + wzór wypełnienia.. post został zmieniony: 19-01-2010 18:30:45Inicjatywa odznaczeniowa nadania 18 Medali za Długoletnią Służbę pracownikom tarnobrzeskiego urzędu pochodziła od organu samorządowego, prezydenta miasta Tarnobrzega.. - Pani dyrektor zasłużyła na nagrodę.. W przypadku wniosku o nadanie .. Medal ten dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowejZwiązek Nauczycielstwa Polskiego postanowił złożyć wniosek o przyznanie dyrektorce Agnieszce Cichorek najwyższego oświatowego odznaczenia - medalu Komisji Edukacji Narodowej.. VI.Uzasadnienie we wniosku dotyczy osiągnięć i zasług o nadanie Medalu KEN lub Medalu za długoletnią służbę.. Medale za Długoletnią Służbę: Złoty, Srebrny, Brązowy.. Należy pamiętać o zgodności klasy "Medalu za Długoletnią Służbę" z liczbą przepracowanych lat; 6.Medal za Długoletnią Służbę ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt