Nowy wzór karty wypadku

Pobierz

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie części budżetowej 12 - Państwowa Inspekcja .. W części II "Dane identyfikacyjne poszkodowanego" usunięto miejsce przeznaczone dotychczas na wpisanie numeru NIP.Jun 1, 2022Jul 26, 20215 days agoMar 25, 2022Jan 23, 2022Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny, drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci egzemplarz jest przekazywany do Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy (§ 4 ust.. Dotychczasowy wzór stanowiący załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.Od dnia 7 maja 2012 roku obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy .Pobierz nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy w pdf >>> Statystyczna Karta Wypadku przy pracy 2019 - nowy wzór..

4).W projekcie określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy.

Możesz również pobrać bezpłatny wzór tego dokumentu.. Wzór karty wypadku Wybierz format dokumentu Karta wypadku.pdf Karta wypadku.doc Karta wypadku.docx Jak wypełnić kartę wypadku?May 4, 2022May 13, 2022Od 7 maja 2012 r. obowiązuje nowy wzór karty wypadku w drodze do lub z pracy.. Zawsze ewentulanie mozna poszukać programiku przerabiającego pdf na pliki o innych rozszerzeniach.. ewentualnie programiki pozwalajće na edycje plików z rozszerzeniem pdf.Pracodawcom, którzy muszą sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy przypominamy o zmianach w jej wzorze i sposobie przekazywania.. Porady 2009-03-08Nowy wzór i zasady przekazywania statystycznej karty wypadku Od 6.2.2009 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.1.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, którym określono: nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania orazPozytywna realizacja budżetu Państwowej Inspekcji Pracy.. Zmiany zostały dostosowane do zasad posługiwania się numerem NIP.Niedawno weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek wJun 13, 2022Od 29 czerwca 2019 r. - nowy wzór statystycznej karty wypadku Zmianie ulegnie także wzór statystycznej karty wypadku..

Od 24 sierpnia 2012 r. kartę wypadku trzeba sporządzać według nowego wzoru w trzech egzemplarzach.

Mar 17, 2022W nowym wzorze karty wypadku dodano odnośnik z opisem "Numer NIP podaje się, jeżeli płatnik składek obowiązany jest posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.. Dodano: 1 stycznia 2014.. Również w tym przypadku, karta wypadku przy pracy sporządzona według dotychczasowego wzoru może być stosowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Pobierz nowy wzór Statystycznej karty wypadku>>Feb 14, 2022Jan 31, 2022Jan 23, 2022Karta wypadku.. Dowiedź się więcej na temat planowanych zmian.Oświadczenie o zapoznaniu się z Ryzykiem Zawodowym Karta wypadku Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy Statystyczna karta wypadku GUS Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownikaJan 31, 2022Od 24 sierpnia 2012 r. kartę wypadku trzeba sporządzać według nowego wzoru w trzech egzemplarzach.. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie .Temat: Nowy wzór statystycznej karty wypadku w WORD Kamil Bugaj: Ale niestety w nowym rozporządzeniu jest tylko wersja pdf..

W zmienionej karcie wypadku nie wpisuje się numeru NIP osoby poszkodowanej, lecz tylko numer PESEL.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt